СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Някои проблеми на народната теология


Автори:
Мария Шанца

Страници: 70-77

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


219 изтегляния от 12.1.2018 г.