Научно съобщение: Проблемът за владетеля и твореца в българската историческа белетристика (С оглед трилогията на Димитър Талев "Самуил")


Недка Петрова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


141 изтегляния от 12.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States