СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Проблемът за владетеля и твореца в българската историческа белетристика (С оглед трилогията на Димитър Талев "Самуил")


Автори:
Недка Петрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


190 изтегляния от 12.1.2018 г.