СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои особености при употребата на бройните числителни имена в българската книжовна разговорна реч


Автори:
Стефан Гърдев

Страници: 15-35

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


612 изтегляния от 12.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (453) / Bulgaria  (8) / Canada  (1) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Croatia  (1) / France  (1) / Germany  (38) / Russian Federation  (5) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (70)