СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Още веднъж за Цамблаковото "вест древние упразник" в "Похвално слово за Евтимий"


Автори:
Мария Спасова

Страници: 36-50

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1030 изтегляния от 12.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (699) / Bulgaria  (120) / Canada  (1) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (5) / France  (2) / Germany  (37) / Greece  (12) / Moldova, Republic of  (1) / Poland  (1) / Russian Federation  (7) / Serbia  (4) / Slovakia  (1) / Sweden  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (26) / United States  (101)