СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 132 от 12.1.2018 г.)

Метонимично назоваване на екзистенциалност
Пенка Пехливанова
(изтегляния 180 от 12.1.2018 г.)

"Амбреаж" и "ситуиране" в текста на Откровението на Йоан
Красимира Бонева Павел Борисевич
(изтегляния 161 от 12.1.2018 г.)

Илия-Блъсковият модел на света и повестта "Изгубена Станка"
Елена Налбантова
(изтегляния 478 от 12.1.2018 г.)

Иронията в приказните поеми на Елин Пелин
Петър Стефанов
(изтегляния 325 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За употребата на скобите
Валентина Бонджолова
(изтегляния 369 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Традиция в науката
Мария Илиева
(изтегляния 132 от 12.1.2018 г.)