СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 586 от 12.1.2018 г.)

Метонимично назоваване на екзистенциалност
Пенка Пехливанова

(изтегляния 916 от 12.1.2018 г.)

"Амбреаж" и "ситуиране" в текста на Откровението на Йоан
Павел Борисевич Красимира Бонева

(изтегляния 761 от 12.1.2018 г.)

Илия-Блъсковият модел на света и повестта "Изгубена Станка"
Елена Налбантова

(изтегляния 1455 от 12.1.2018 г.)

Иронията в приказните поеми на Елин Пелин
Петър Стефанов

(изтегляния 2702 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: За употребата на скобите
Валентина Бонджолова

(изтегляния 2152 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Традиция в науката
Мария Илиева

(изтегляния 570 от 12.1.2018 г.)