СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фрагментарното начало е романа на Борис Леонидович Пастернак "Доктор Живаго"


Автори:
Христо Бонджолов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 128-136

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


275 изтегляния от 12.1.2018 г.