СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език


Автори:
Веска Кирилова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


183 изтегляния от 12.1.2018 г.