СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Възрожденските мемоари на Киро Тулешков през погледа на историка


Автори:
Петко Петков

Страници: 158-164

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


257 изтегляния от 12.1.2018 г.