СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Възрожденските мемоари на Киро Тулешков през погледа на историка


Петко Петков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


169 изтегляния от 12.1.2018 г.