СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Амбреаж" и "ситуиране" в текста на Откровението на Йоан


Автори:
Красимира Бонева
Павел Борисевич

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


207 изтегляния от 12.1.2018 г.