СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови данни за българската ботаническа лексика от топонимията на средновековна Македония


Автори:
Лора Тасева Център по тракология при Българската академия на науките (БАН), България

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


206 изтегляния от 12.1.2018 г.