СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езиковото послание на контекстова сегментация на екстралингвистичната среда


Автори:
Рада Кършакова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


201 изтегляния от 12.1.2018 г.