СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Оксиморонът в поетичната реч (Върху материал от украинската и българската поезия)


Автори:
Надежда Бобух

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


283 изтегляния от 12.1.2018 г.