СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 601 от 12.1.2018 г.)

Фолклорните "Биографии" на светците
Венета Янкова

(изтегляния 795 от 12.1.2018 г.)

Български названия със звукосимволичен произход
Живка Колева-Златева

(изтегляния 1195 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Christo Todorov. Histoire de la litterature française - XVIII–XX s.
Красимир Петров

(изтегляния 630 от 12.1.2018 г.)

Юбилеи: Проф. Д-р Хилмар Валтер на 65 години
Боян Байчев

(изтегляния 685 от 12.1.2018 г.)