СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Михаил Воин от Потука - българският двойник на великомъченик Георги (I част)


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 3-18

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


379 изтегляния от 12.1.2018 г.