СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фолклорните "Биографии" на светците


Автори:
Венета Янкова

Страници: 38-72

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


236 изтегляния от 12.1.2018 г.