СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Из лексиката на Зайковския Требник от първата половина на XIV век


Автори:
Елка Мирчева

Страници: 110-128

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


282 изтегляния от 12.1.2018 г.