СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 185 от 12.1.2018 г.)

Езикови особености на скороговорките
Русин Русинов
(изтегляния 483 от 12.1.2018 г.)

Антологията на Славейков "Немски поети"
Славчо Иванов
(изтегляния 249 от 12.1.2018 г.)

Марионетката като нивелационна фигура
Ралица Узунова
(изтегляния 213 от 12.1.2018 г.)

"Аз съм добър, ти си добър" и Йовковият Серафим
Вергиния Колева
(изтегляния 1246 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Още веднъж за камилата и иглените уши
Иво Братанов
(изтегляния 267 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Град Силистра като социолингвистичен обект
Ванушка Димитрова
(изтегляния 481 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Антропонимите като елемент на фразеологията
Валентина Федонюк
(изтегляния 332 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: История и култура на България в дати. Възраждане
В. Гливинска И. Платонова
(изтегляния 193 от 12.1.2018 г.)

In Memorian професор Мирослав Янакиев
Русин Русинов
(изтегляния 92 от 16.3.2019 г.)