СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 514 от 12.1.2018 г.)

Езикови особености на скороговорките
Русин Русинов

(изтегляния 1365 от 12.1.2018 г.)

Антологията на Славейков "Немски поети"
Славчо Иванов

(изтегляния 730 от 12.1.2018 г.)

Марионетката като нивелационна фигура
Ралица Узунова

(изтегляния 655 от 12.1.2018 г.)

"Аз съм добър, ти си добър" и Йовковият Серафим
Вергиния Колева

(изтегляния 2927 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Още веднъж за камилата и иглените уши
Иво Братанов

(изтегляния 783 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Град Силистра като социолингвистичен обект
Ванушка Димитрова

(изтегляния 1024 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Антропонимите като елемент на фразеологията
Валентина Федонюк

(изтегляния 771 от 12.1.2018 г.)

In Memorian професор Мирослав Янакиев
Русин Русинов

(изтегляния 545 от 16.3.2019 г.)