СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 158 от 12.1.2018 г.)

Езикови особености на скороговорките
Русин Русинов
(изтегляния 417 от 12.1.2018 г.)

Антологията на Славейков "Немски поети"
Славчо Иванов
(изтегляния 222 от 12.1.2018 г.)

Марионетката като нивелационна фигура
Ралица Узунова
(изтегляния 193 от 12.1.2018 г.)

"Аз съм добър, ти си добър" и Йовковият Серафим
Вергиния Колева
(изтегляния 1183 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Още веднъж за камилата и иглените уши
Иво Братанов
(изтегляния 233 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Град Силистра като социолингвистичен обект
Ванушка Димитрова
(изтегляния 423 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Антропонимите като елемент на фразеологията
Валентина Федонюк
(изтегляния 307 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: История и култура на България в дати. Възраждане
В. Гливинска И. Платонова
(изтегляния 172 от 12.1.2018 г.)

In Memorian професор Мирослав Янакиев
Русин Русинов
(изтегляния 70 от 16.3.2019 г.)