СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 607 от 12.1.2018 г.)

Езикови особености на скороговорките
Русин Русинов

(изтегляния 1510 от 12.1.2018 г.)

Антологията на Славейков "Немски поети"
Славчо Иванов

(изтегляния 849 от 12.1.2018 г.)

Марионетката като нивелационна фигура
Ралица Узунова

(изтегляния 751 от 12.1.2018 г.)

"Аз съм добър, ти си добър" и Йовковият Серафим
Вергиния Колева

(изтегляния 3421 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Още веднъж за камилата и иглените уши
Иво Братанов

(изтегляния 904 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Град Силистра като социолингвистичен обект
Ванушка Димитрова

(изтегляния 1139 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Антропонимите като елемент на фразеологията
Валентина Федонюк

(изтегляния 863 от 12.1.2018 г.)

In Memorian професор Мирослав Янакиев
Русин Русинов

(изтегляния 637 от 16.3.2019 г.)