Проглас, 1998 / Том 12 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 118 от 12.1.2018 г.)

Езикови особености на скороговорките
Русин Русинов
(изтегляния 257 от 12.1.2018 г.)

Антологията на Славейков "Немски поети"
Славчо Иванов
(изтегляния 139 от 12.1.2018 г.)

Марионетката като нивелационна фигура
Ралица Узунова
(изтегляния 138 от 12.1.2018 г.)

"Аз съм добър, ти си добър" и Йовковият Серафим
Вергиния Колева
(изтегляния 342 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Още веднъж за камилата и иглените уши
Иво Братанов
(изтегляния 156 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Град Силистра като социолингвистичен обект
Ванушка Димитрова
(изтегляния 234 от 12.1.2018 г.)

Научно съобщение: Антропонимите като елемент на фразеологията
Валентина Федонюк
(изтегляния 184 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: История и култура на България в дати. Възраждане
В. Гливинска И. Платонова
(изтегляния 123 от 12.1.2018 г.)

In Memorian професор Мирослав Янакиев
Русин Русинов
(изтегляния 39 от 16.3.2019 г.)