СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Двустранен спорадичен акавизъм в един родопски говор (говора на Райково - Смолян)


Автори:
Славка Керемидчиева

Страници: 164-170

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


254 изтегляния от 12.1.2018 г.