СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Още веднъж за камилата и иглените уши


Автори:
Иво Братанов

Страници: 171-175

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


280 изтегляния от 12.1.2018 г.