СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Град Силистра като социолингвистичен обект


Автори:
Ванушка Димитрова

Страници: 176-182

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


500 изтегляния от 12.1.2018 г.