СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Към проблема за типологията на текстуалната парадигма в системата на научния текст


Автори:
Вера Вълова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


138 изтегляния от 12.1.2018 г.