СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: История на българската литература през Възраждането и идеята за живот у българите


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 195-199

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


354 изтегляния от 12.1.2018 г.