СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: История и култура на България в дати. Възраждане


Автори:
В. Гливинска
И. Платонова

Страници: 200-206

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


200 изтегляния от 12.1.2018 г.