СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов


Автори:
Димитър Михайлов

Страници: 214-216

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


217 изтегляния от 12.1.2018 г.