СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Логическа и прагматическа квантификация на тоталността


Автори:
Стоян Буров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 12-27

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


278 изтегляния от 12.1.2018 г.