СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои особености за публицистичния функционален стил в спортната журналистика


Автори:
Иванка Попова - Велева

Страници: 28-39

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


382 изтегляния от 12.1.2018 г.