СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1999 / Том 13 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 173 от 12.12.2017 г.)

Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци
Венелин Грудков
(изтегляния 271 от 12.12.2017 г.)

Диалозите на модерността (II. К. Яворов - Димитър Бояджиев)
Николай Димитров
(изтегляния 217 от 12.12.2017 г.)

За чуждото влияние - диалогично или полемично
Румяна Лебедова
(изтегляния 192 от 12.12.2017 г.)

Културологична интерпретация на украинския модернизъм
Цветанка Сарафова-Петрова
(изтегляния 244 от 12.12.2017 г.)

Демоните в родопския фолклор
Евгения Троева-Григорова
(изтегляния 665 от 12.12.2017 г.)

Митичното тяло на Полша в хрониките на Гал и Кадлубек
Маргрета Григорова
(изтегляния 188 от 12.12.2017 г.)

Научно съобщение: Димитър Райков Блъсков
Пирин Бояджиев
(изтегляния 262 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Еротичното в средновековните изповедни текстове
Мариана Цибранска
(изтегляния 293 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Метафорите, с които пишем
Юрий Проданов
(изтегляния 175 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Диалогът като възможност за себепознание
Румяна Лебедова
(изтегляния 195 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Книга за модерното в националното
Димитър Михайлов
(изтегляния 186 от 12.12.2017 г.)

Юбилеи: Проф. Йежи Русек на 70 години
Людвиг Селимски
(изтегляния 165 от 12.12.2017 г.)