СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1999 / Том 13 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 602 от 12.12.2017 г.)

Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци
Венелин Грудков

(изтегляния 891 от 12.12.2017 г.)

Диалозите на модерността (II. К. Яворов - Димитър Бояджиев)
Николай Димитров

(изтегляния 956 от 12.12.2017 г.)

За чуждото влияние - диалогично или полемично
Румяна Лебедова

(изтегляния 673 от 12.12.2017 г.)

Културологична интерпретация на украинския модернизъм
Цветанка Сарафова-Петрова

(изтегляния 848 от 12.12.2017 г.)

Демоните в родопския фолклор
Евгения Троева-Григорова

(изтегляния 2277 от 12.12.2017 г.)

Митичното тяло на Полша в хрониките на Гал и Кадлубек
Маргрета Григорова

(изтегляния 774 от 12.12.2017 г.)

Научно съобщение: Димитър Райков Блъсков
Пирин Бояджиев

(изтегляния 814 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Еротичното в средновековните изповедни текстове
Мариана Цибранска

(изтегляния 885 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Метафорите, с които пишем
Юрий Проданов

(изтегляния 559 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Диалогът като възможност за себепознание
Румяна Лебедова

(изтегляния 604 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Книга за модерното в националното
Димитър Михайлов

(изтегляния 579 от 12.12.2017 г.)

Юбилеи: Проф. Йежи Русек на 70 години
Людвиг Селимски

(изтегляния 592 от 12.12.2017 г.)