СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската агиографска продукция от времето на Асеневци


Автори:
Венелин Грудков

Страници: 31-45

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


262 изтегляния от 12.12.2017 г.