СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Едно литературно приятелство през океана


Автори:
Франсиско Хавиер Мадридския университет „Комплутенсе“, Испания
Хуес Галвес Мадридския университет „Комплутенсе“, Испания

Страници: 211-215

Резюме:


Между българските литератори, заселващи се в Аржентина през 20-те години на 20-ти век, възникват приятелски и литературни връзки, които продължават и отвъд Океана – такъв е случаят с известния Борис Шивачев (1902–1932), „първия български испанист“, и Стоян Данев (1901–1981), далеч по-малко познат публицист на български и испански и автор на разкази на испански. За последния и за връзките му с Шивачев се разполага с много по-малко информация, отколкото например за Шивачев и Самуил Стрезов (1901–1984). Чрез издаването и проучването на едно непознато писмо на Данев до Шивачев от 1928 г. и на едно Данево посвещение от 1931 г. доказваме редовната кореспонденция между двамата стари приятели и взаимното запознаване със съответните им литературни начинания и жизнени перипетии


Ключови думи:

българска книжнина в Аржентина, испано-български културни връзки, Борис Шивачев (1902–1932), Стоян Данев (1901–1981).

Изтегляне


758 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (516) / Argentina  (2) / Bulgaria  (24) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (3) / Germany  (29) / India  (2) / Russian Federation  (12) / Serbia  (1) / Spain  (6) / Sweden  (2) / Turkey  (33) / Ukraine  (3) / United Kingdom  (34) / United States  (86)