СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отношението текст – смисъл в „Над Ботевия стих“ на Илия Тодоров


Автори:
Александър Христов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 216-223

Резюме:


В статията се разглежда Илия-Тодоровата книга „Над Ботевия стих“. Визират се както изводите, обобщенията, постановките на изследователя, така и механизмите, чрез които той достига до тях. Разискват се анализите на битието на лирическите текстове, техните варианти, изданията, в които са поместени, множеството редакторски намеси. Повдигат се въпроси, които засягат представата ни за поета – как разбираме и осмисляме неговата гениалност, как възприемаме, препрочитаме поетическите му завети; дискутира се относно ролята на авторството, относно автентичността и традицията.


Ключови думи:

Ботев, поезия, текстология, отношения, тенденции.

Изтегляне


712 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (489) / Bulgaria  (19) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (4) / Germany  (28) / Greece  (1) / India  (2) / Poland  (1) / Russian Federation  (10) / Sweden  (2) / Turkey  (33) / Ukraine  (3) / United Kingdom  (32) / United States  (85)