СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: За една неотбелязана роля на миналото свършено деятелно причастие


Автори:
Иван Недев Русенския университет „Ангел Кънчев“, България

Страници: 233-246

Резюме:


В тази статия е направен опит да се докаже, че миналите свършени деятелни причастия, които са преминали в категорията на прилагателните имена, когато се комбинират с форма на глагола съм, изпълняват ролята на компонент на синтактична цялост – на сказуемно име (в съставно именно сказуемо). Потърсена е процедура, чието прилагане дава възможност да бъдат разграничени миналите свършени деятелни причастия, които са преминали в категорията на прилагателните имена (и в съчетание с форма на глагола съм образуват съставни именни сказуеми), от миналите свършени деятелни причастия, които „остават“ в групата на неличните глаголни форми (и в съчетание с форма на глагола съм образуват сложни глаголни форми). Изразени са разсъждения и по други въпроси, свързани с миналите свършени деятелни причастия.


Ключови думи:

минало свършено деятелно причастие, прилагателно име, сложна глаголна форма, предикатив, съставно именно сказуемо, глаголи от свършен вид.

Изтегляне


1578 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (941) / Bulgaria  (343) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (4) / Europe  (20) / France  (2) / Germany  (32) / Greece  (4) / India  (2) / Netherlands  (1) / Poland  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (19) / Slovenia  (1) / Spain  (3) / Sweden  (3) / Switzerland  (1) / Turkey  (33) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (34) / United States  (125)