СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научен форум: XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20–27 август 2018 година)


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Страници: 262-265

Резюме:


Международният комитет на славистите проведе редовния си световен конгрес в Белград на 20–27 август 2018 г., като събра близо 1000 участници от 43 страни. Мащабният и много добре организиран конгрес даде форум на 115 секции с доклади, 32 тематични блока, 9 кръгли маси, 3 специални теми, 5 пленарни доклада, над 20 съпътстващи събития: изложба на славистичната литература между двата конгреса, отбелязвания на годишнини, свързани със славянските култури, юбилеи на видни слависти и под. Обзорът представя подробна информация за събитието с акцент върху участието на преподаватели от Великотърновския университет. В заключение се предлага критичен коментар на българската национална политика по отношение славистиката.


Ключови думи:

славистика, конгрес, Белград, Вук Караджич, Ал. Белич.

Изтегляне


857 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (545) / Bulgaria  (46) / Canada  (1) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (5) / Czech Republic  (1) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (30) / India  (1) / Poland  (1) / Portugal  (7) / Russian Federation  (15) / Serbia  (4) / Sweden  (15) / Turkey  (33) / Ukraine  (7) / United Kingdom  (34) / United States  (107)