СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научен форум: Международен форум за езици, култури и комуникации в Пекин


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България
Искра Мандова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България

Страници: 266-268

Резюме:


Подробен обзор на форума „Един пояс, един път – езици и култури“ (26–27.10.2018 г.), организиран за втора поредна година от Пекинския университет за езици и култура (BLCU) съвместно с Националния комитет за езиците и писмеността на Китайската народна република и Столичния музей. Акцентира се върху участието на преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Ключови думи:

конференция, Пекин, езици, култури, комуникации

Изтегляне


670 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (434) / Bulgaria  (27) / China  (9) / Cote D'Ivoire  (5) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (28) / India  (1) / Russian Federation  (14) / Sweden  (2) / Turkey  (31) / Ukraine  (3) / United Kingdom  (34) / United States  (80)