СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Природа на жертвоприношението в поезията на Ботев


Автори:
Сирма Данова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 131-146

Резюме:


Текстът изследва двете мартирологични стихотворения на Христо Ботев – „Обесването на Васил Левски“ и „Хаджи Димитър“. Двата текста са мислени като сцени на жертвоприношение. В Ботевата поезия пейзаж се появява единствено в тези две творби, в чийто център е жертвената криза. Жертвоприношението е представено като събитие със знаков за общността статут. В „Хаджи Димитър“ обаче на мястото на общността стои природата. Изследван е аграрният субстрат на стихотворението по отношение на митологичния му потенциал. Ботев предоставя два различни модела на освещаване: юдеохристиянски („Обесването“) и езически („Хаджи Димитър“). В крайна сметка авторът изобретява пейзажа на едно модерно жертвоприношение, основано на анархистична чувствителност, като косвено вписва и себе си в него.


Ключови думи:

жертвоприношение, общество, природа, митология, анархизъм.

Изтегляне


1190 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (786) / Bulgaria  (174) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (3) / Europe  (3) / Germany  (33) / Greece  (2) / India  (1) / Russian Federation  (13) / Serbia  (1) / Slovenia  (1) / Sweden  (3) / Turkey  (33) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (35) / United States  (94)