СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец: Нов етнолингвистичен речник (за Зоя Барболова /и др./, Речник на народната духовна култура на българите…)


Автори:
Мариана Витанова Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ на Българската академия на науките (БАН), България

Страници: 276-277

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


695 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (444) / Bulgaria  (35) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (5) / Czech Republic  (1) / France  (1) / Germany  (27) / India  (1) / Poland  (1) / Russian Federation  (20) / Sweden  (1) / Turkey  (33) / Ukraine  (3) / United Kingdom  (34) / United States  (85)