СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Полското рицарство и България в контекста на първия кръстоносен поход („Кръстоносци“ на Зофия Косак)


Автори:
Иван Г. Райчев изследовател на свободна практика, България

Страници: 189-193

Резюме:


Настоящата статия е посветена на 60-та годишнина от смъртта на полската писателка Зофия Косак (1899– 1968). Нейният най-известен роман „Krzyżowcy“ (Кръстоносци) е свързан преди всичко с Първия кръстоносен поход (1095–1099), като тук се фокусираме върху епизод от творбата, който препраща към българския мотив в романа. Статията разглежда интерпретацията на Зофия Косак на едно важно събитие от българската история – завръщането в България след поражението в битката при Беласица (1014 г.) на българските войници, ослепени от византийския император Василий II. Опитваме се да намерим отгово- ра на следните въпроси: как според романа „Кръстоносци“, това събитие се вписва в контекста на Първия кръстоносен поход; има ли общи черти съдбата на българските и полските воини през XI век? Възможно ли е авторката да е създала „своя“, „българска народна песен“?


Ключови думи:

Косак, Самуил, Първи кръстоносен поход, страдание, изкупление.

Изтегляне


692 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (460) / Bulgaria  (19) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (6) / France  (4) / Germany  (30) / India  (2) / Russian Federation  (12) / Sweden  (2) / Turkey  (33) / Ukraine  (3) / United Kingdom  (35) / United States  (84)