СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Радост – ти дете от рая ... “ – етос и патос на един популярен текст. Шилеровата поетика в съвременния европейски контекст


Автори:
Ралица Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 194-201

Резюме:


Обект на разсъждение в статията е директивата на ЕC за засилено интегриране на европейската тематика в образователния процес с цел изграждане на единна европейска идентичност като предпоставка за успеха на вътрешноевропейската интеграция. Проследяват се контрааргументите за тази инициатива, като се посочват начини за нейното модифициране в контекста на алтернативната на понятието европейска идентичност концепция под наименованието Doing European. Като илюстративен материал се представят съвременни немскоезични литературни произведения, тематизиращи критично-ироничен поглед по отношение на европейската идентичност и европейската ценностна система и поставящи въпроса за тяхното преосмисляне в съвременния европейски контекст – разказа на австрийската писателка Улрике Ленгле ‘Freude schöner Götterfunken’ – банален прочит на Шилеровата естетика, почиваща върху идеята за свободата на личността и ненакърнимостта на човешкото достойнство – и ‘Europa’ на германската авторка Улрике Дрезнер – представящ европейския континент като пъзел, чиито елементи произволно могат да бъдат размествани и пренареждани.


Ключови думи:

европейска идентичност, eвропейски ценности, Doing European

Изтегляне


723 изтегляния от 19.12.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (500) / Bulgaria  (15) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (6) / Germany  (28) / India  (2) / Russian Federation  (12) / Serbia  (2) / Sweden  (3) / Turkey  (33) / Ukraine  (3) / United Kingdom  (34) / United States  (82)