СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: XIII Международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6. – 7.10.2023 г.)


Автори:
Елица Топалова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 214-215
DOI: https://doi.org/10.54664/ZMAT5565

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


159 изтегляния от 19.12.2023 г.