СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Историческа памет и религиозен култ в „Passio Agaunensium martyrum“ на Eвхерий от Лугдун († ок. 450)


Автори:
Росен Миланов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 125-131
DOI: https://doi.org/10.54664/LXQH6827

Резюме:


Особен вид християнска литература от ранните векове е т.нар. „страдание“ (passio). То представлява продължение на мъченическите „деяния“ (acta) и е своеобразен вид „житие“ (vita) на мъченици. Такова е Passio Agaunensium martyrum („Страдание на мъчениците в Агавън“) на епископа на Лугдун (Лион) Евхерий († ок. 450). В съчинението са изградени контрастните образи на хиляди войници християни, претърпели мъченическа смърт, и техния мъчител – император Максимиан. В настоящата статия въз основа на краткия, но богат и съдържателен литературен текст се изяснява християнското отношение към земния живот и съответно към историческата памет. Разкриват се атрибутите на християнската святост и спецификите на почитта към светците. Тезата е, че християнската святост надгражда и превъзхожда историческата памет, защото надхвърля перспективите на земния живот и се простира във вечността.


Ключови думи:

„passio“; християнство; мъченичество; памет; светци; култ

Изтегляне


173 изтегляния от 19.12.2023 г.