СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Активиране на повествователната памет във френския роман от XIII век „Ланселот в проза“


Автори:
Амелия Милчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 132-141
DOI: https://doi.org/10.54664/GNHT1600

Резюме:


Статията анализира ретроспективните интратекстуални повторения във френския роман „Ланселот в проза“ от XIII век, които активират по специфичен начин повествователната памет на артуровския текст в проза. Споменатите примери на ретроспективни вътрешнотекстуални повторения имат допълнителни различни функции, в резултат на които артуровският текст в проза се характеризира със своеобразна поетика. Накратко са разгледани и някои вътрешнотекстуални повторения, оказващи се същевременно интертекстуални. Освен основната им функция, свързана с повествователната памет на текста на романа, тези повторения имат и други функции в рамките на целия цикъл „Ланселот-Граал“.


Ключови думи:

повествователна памет, вътрешнотекстуални повторения, интертекстуални повторения, „Ланселот в проза“, цикъл „Ланселот-Граал“

Изтегляне


165 изтегляния от 19.12.2023 г.