СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кралят, комунистите и римската кръв: машинен анализ на румънските национални химни


Автори:
Раду Силаги-Думитреску Университет „Бабеш-Боляй“, Румъния

Страници: 147-157
DOI: https://doi.org/10.54664/GGAE2354

Резюме:


Автоматизирани както и ръчни анализи на текстовете на националните химни по света могат да позволят да бъде извършено количествено измерване на начина, по който се различава относителната тежест на предпочитаните теми, както и на литературния стил и оценката на настроението (положително, неутрално или отрицателно) в различни континенти и култури. Тук се представя подробен машинен анализ на румънския национален химн, сравняван с предишни химни от последните приблизително 100 години. Румъния е атипичен случай в Източна Европа, тъй като сменя пет химна през последните приблизително 100 години, значително повече от другите държави в региона. Оценките на настроението се променят драстично с течение на времето – от силно положително към неутрално и обратно. Доминиращите теми и граматиката също се променят, с обща тенденция да се отдалечават от колективистичните и авторитарните теми към по-индивидуалистични. Тези тенденции е възможно да отразяват баланса между промените в политическите системи (и националните стремежи) и по-малко променливия принос от страна на езика и културата.


Ключови думи:

национален химн; чувство; свобода; статистически анализ; език

Изтегляне


387 изтегляния от 19.12.2023 г.