СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои редки имена в българската личноименна система


Автори:
Рада Левкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 174-182
DOI: https://doi.org/10.54664/BXRG9646

Резюме:


В статията са включени редки имена, етимологията на които е малко позната на неспециалистите. Предоставя се информация за произхода и значението на антропонимите. Чрез проведена анкета с носителите им се изследва какво е отношението на респондентите и на хората, с които те взаимодействат, към съответните имена. Проучва се какви са евентуалните неудобства, които тези не толкова познати имена създават на своите носители. Обсъжда се и подновяването на традиционни и по-познати антропоними с редки имена.


Ключови думи:

лично име; редки имена; анкетно проучване

Изтегляне


150 изтегляния от 19.12.2023 г.