СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Науката за езика и историята на книжовните езици (Някои щрихи от историята на Slavia Orthodoxa)


Автори:
Милена Обретенова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 183-201
DOI: https://doi.org/10.54664/HLMI6663

Резюме:


В основата на статията е проблемът за езика като отражение на интелектуалната филогенеза. Неговото развитие е преминаването от първичните генетични дълбинни структури на говоримия език към вторичните културни дълбинни структури на книжовния език. Диахронното проследяване на фиксираните в книжнината стилово диференцирани повърхностни структури в причинно- следствената им връзка е автентичната история на книжовния език. На практика предлаганата от авторката нова методология на изучаването му се аргументира с основни факти от развитието на българския книжовен език.


Ключови думи:

Ноъм Чомски; дълбинни структури; старобългарски език; книжовноезикова история

Изтегляне


148 изтегляния от 19.12.2023 г.