СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Семантико-стилистична натовареност на показателните местоимения 'оня/онзи', 'оная', 'онова', 'онези'


Автори:
Мария Илиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 75-78

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


740 изтегляния от 15.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (554) / Austria  (1) / Bulgaria  (18) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (40) / Luxembourg  (1) / Russian Federation  (7) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (82)