СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Исключения, являющиеся результатом колебаний в разньiх зонах семантической структурьi русского предложения и текста


Автори:
Стефана Димитрова

Страници: 24-31

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


597 изтегляния от 15.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (430) / Algeria  (2) / Bulgaria  (1) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (7) / Germany  (37) / Greece  (2) / Ireland  (5) / Russian Federation  (14) / Sweden  (1) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (65)