СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1993 / Том 7 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 506 от 15.1.2018 г.)

Стари и нови промени в системата на българските местоимения
Иван Харалампиев

(изтегляния 1571 от 15.1.2018 г.)

Украса и художествено своеобразие на аджарските дамаскини от XVII век (II част)
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 580 от 15.1.2018 г.)

"Поемите в проза" на Антон Страшимиров
Калина Лукова

(изтегляния 1006 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Юбилейна научна конференция
Петър Стефанов

(изтегляния 473 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Международна конференция
Людмила Димова

(изтегляния 446 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Първи колоквиум по езикознание във Велико Търново
Мариана Георгиева

(изтегляния 475 от 25.5.2018 г.)