СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: За някои проблеми на оказионалното словообразуване в българската научнофантастична литература


Автори:
Валентина Бонджолова

Страници: 100-106

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


235 изтегляния от 15.1.2018 г.