СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 година (Общ поглед)


Автори:
Тодор Моллов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


135 изтегляния от 15.1.2018 г.