СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Юбилейна научна конференция


Автори:
Петър Стефанов

Страници: 124-125

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


167 изтегляния от 25.5.2018 г.