СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна конференция


Автори:
Людмила Димова

Страници: 125-126

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


213 изтегляния от 25.5.2018 г.